Net Insight AB: Fredrik Tumegård lämnar Net Insight till sommaren

, , , , , ,

Stockholm– Net Insight,ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idag att Fredrik Tumegård lämnar Net Insight efter nästan fem år som VD. Styrelsen har initierat en process för att rekrytera en ersättare.

"Fredrik har lett en omfattande transformation de senaste åren, och Net Insight är idag betydligt mer kundcentrerat än tidigare. Fredriks engagemang och breda branschkunskap har bidragit till att skapa en stark plattform för framtiden. Vi kommer att fortsätta leverera på den långsiktiga strategin och den ambitiösa planen att kommersialisera Live OTT. Å styrelsens vägnar vill jag tacka Fredrik för hans insats och önska honom lycka till framöver," säger Lars Berg, styrelsens ordförande.

"Det har varit ett sant nöje att jobba på Net Insight tillsammans med alla duktiga medarbetare och kunder runt om i världen. Med ett starkt erbjudande och en växande Live OTT-marknad är det dags för mig att gå vidare. Net Insight är väl positionerat för att möta framtida utmaningar och samtidigt dra nytta av de spännande möjligheter som finns på marknaden," säger Fredrik Tumegård.

Fredrik Tumegård kommer att fortsätta som VD fram till sommaren för att säkerställa en smidig överlämning.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Lars Berg, Styrelseordförande i Net Insight AB, +46 705 760 000, lars.berg@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Fredrik Tumegård lämnar Net Insight till sommaren


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire