Net Insight AB: Delårsrapport Januari – September 2016

, , , , , , ,

Intäkterna ökade med 52% under tredje kvartalet, med en rörelsemarginal om 15% (11)

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Fortsatt stark tillväxt bekräftar att affärsstrategin fortsätter att driva Net Insight i positiv riktning."

 Tredje kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 128,2 MSEK (84,3) motsvarande en ökning om 52,1% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 50,8% i jämförbara valutor. Den organiska tillväxten uppgick till 34,2%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (9,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14,8% (11,3).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 12,3 MSEK (-8,5).

Januari – September 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 370,5 MSEK (265,2) motsvarande en ökning om 39,7% jämfört med samma period föregående år. I jämförbara valutor innebär detta en ökning om 38,6%. Den organiska tillväxten uppgick till 19,5%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,7 MSEK (20,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,4% (7,8).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 13,6 MSEK (3,9).

 Väsentliga händelser

  • SIS beställer Sye för att kostnadseffektivt kunna leverera videoinnehåll över internet.
  • Net Insight vann betydande order från ledande nätoperatör för europeisk sportliga. Det nya kontri­butionsnätet ansluter 20 arenor över optisk fiber för att möjliggöra 4K- och HD-sändningar till TV-tittare och företagskunder.
  • ScheduALL integrerades fullt i företagets varumärke. ScheduALL lever kvar som namn för vår produktlinje.
  • Net Insight återköpte 1,5 miljoner aktier, i enlighet med stämmomandat till ett värde av 10,3 MSEK.

För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Bergström, finanschef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, thomas.bergstrom@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight Delårsrapport Januari – September 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire