Net Insight AB: Delårsrapport Januari – Mars 2017

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Omsättningen uppgick till 110,4 MSEK för första kvartalet, med ett rörelseresultat om 7,5 MSEK. Det är i nivå med samma period föregående år. Vi ser en stark efterfrågan på vår nätverksbaserade verksamhet, och stort intresse för vårt live OTT-erbjudande. Perioden präglades av normala kvartalsvariationer, en stark basaffär, ett stabilt flöde av medelstora affärer, men avsaknad av enskilda större affärer."

Väsentliga händelser

  • Samarbete inleddes med bet365 och SIS kring live OTT.
  • Leverans av 4K/Ultra-HD licenser för en mellaneuropeisk sportliga.
  • Erhöll utmärkelse "Winner of 2017 WTA Teleport Technology of the Year Award" för ScheduALL Connector.

      

Första kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 110,4 MSEK (110,0). I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med -3,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (7,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,8 procent (7,1). Justerat rörelseresultat uppgick till 8,9 MSEK (11,2), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,0 procent (9,9).
  • Finansnettot har gottskrivits 6,0 MSEK (9,0) avseende omvärdering av syntetiska optionsprogram. Periodens resultat uppgick till 11,9 MSEK (14,0).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 15,3 MSEK (11,8).

Hela rapporten för första kvartalet 2017 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Bergström, finanschef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, thomas.bergstrom@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight Delarsrapport Januari – Mars 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire