Net Insight AB: Delårsrapport Januari – Juni 2016

, , , , , , , ,

Andra kvartalet 2016 visar på styrka.

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Nettoomsättningen ökade med 42% med en rörelsemarginal om 9%, samtidigt som vi fortsatte investera i Live OTT och genomförde en kommersiell lansering av Sye."

Andra kvartalet 2016

  • Nettomsättningen uppgick till 132,3 MSEK (93,2) motsvarande en ökning om 42,0% jämfört med samma period föregående år. Ökningen i jämförbara valutor uppgår till 39,7%. Den organiska tillväxten uppgick till 21,3%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 MSEK (4,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0% (5,3).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -10,5 MSEK (2,2).

Januari – Juni 2016

  • Nettomsättningen uppgick till 242,3 MSEK (180,9) motsvarande en ökning om 33,9%. I jämförbara valutor innebär detta en ökning om 33,0%. Den organiska tillväxten uppgick till 12,7%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,8 MSEK (11,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,2% (6,1).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 1,3 MSEK (12,4).

Väsentliga händelser

  • I början av april lanserades Sye kommersiellt, bolagets lösning för äkta live OTT-tjänster.
  • Lansering av Nimbra Gateway, en ny media-transportlösning, som stödjer migrering till IP.
  • Under kvartalet samordnades verksam-heterna inom produktledning och services som enhetliga globala funktioner. I och med detta är den organisatoriska integrationen av ScheduALL slutförd.
  • Net Insights styrelse har beslutat om återköp av egna aktier.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2016 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight Delårsrapport Januari – Juni 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#2030063