Net Insight AB : Delårsrapport januari – juni 2014

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Vi levererar det försäljningsmässigt starkaste kvartalet hittills för Net Insight. Under det andra kvartalet uppgick försäljningstillväxten till 39% med förbättrad lönsamhet. Net Insight fortsätter att vinna nya betydande kunder och utvecklingen på den nordamerikanska marknaden har starkt bidragit till denna positiva försäljningsökning."

Andra kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 100,7 MSEK (72,7) motsvarande en ökning med 38,5% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 35,1% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (5,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9% (7.9).
  • EBITDA uppgick till 18,6 MSEK (5,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 18,5% (8,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 5,4 MSEK (-16,5).

Januari – Juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 175,1 MSEK (135,1) motsvarande en ökning med 29,6% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 24,7% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 16,5 MSEK (0,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4% (0,5).
  • EBITDA uppgick till 21,8 MSEK (-2,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 12,5% (-1,9).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,00).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 13,8 MSEK (-24,1).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2014 klockan 8.45.

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Net Insight AB: Delårsrapport januari – juni 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1832771