Minskning av aktiekapitalet i Net Insight AB och flaggning avseende innehav av egna aktier

, , , , , ,

Den 31 augusti 2022 verkställdes en minskning av aktiekapitalet i Net Insight AB genom indragning av 21 175 000 B-aktier som fanns i bolagets egna förvar. Bolagets nya innehav av egna aktier uppgår till 4 080 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka 1,1 % av de totala antalen aktier och röster i bolaget.

Minskningen av aktiekapitalet har genomförts i enlighet med beslut fattat på årsstämman den 13 maj 2022 och med tillstånd från Bolagsverket.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår antalet aktier i bolaget till 1 000 000 A-aktier och 367 758 009 B-aktier, totalt 368 758 009 aktier representerande 377 758 009 röster i bolaget.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO på Net Insight AB, 08-685 0400, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/