Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – mars 2021

, , , ,

Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari – mars 2021 den 20 april 2021 kl. 8.45. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad.

Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor både via telefon och via webbpresentationen.

Tid för publicering av Bokslutskommunikén
Tisdagen den 20 april klockan 8:45.

Tid för telefonkonferens och webbpresentation
Tisdagen den 20 april klockan 9:30.

Telefonkonferens
Telefonkonferensen är i huvudsak till för analytiker, institutionella investerare och media. Ring in på: 08 519 993 83.

Webbpresentation
https://tv.streamfabriken.com/net-insight-q1-2021

Presentation och delårsrapport kommer att finnas tillgängliga på netinsight.net.

Välkommen!

Crister Fritzson
Vd

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/