Gunilla Fransson nomineras till ny styrelseordförande i Net Insight

, , , , , ,

Stockholm– Net Insight,ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idag att bolagets valberedning kommer att föreslå Gunilla Fransson till ny styrelseordförande i Net Insight AB.

Net Insights styrelseordförande Lars Berg har efter arton år i styrelsen, varav sjutton år som dess ordförande, meddelat att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2018. Valberedningen har därför idag beslutat att föreslå årsstämman att välja nuvarande styrelseledamoten Gunilla Fransson till ny styrelseordförande i bolaget.

Gunilla Fransson har varit styrelseledamot sedan 2008. Hon var fram till 2016 en del av Saab AB:s koncernledning och har över 20 års erfarenhet från telekombranschen, bland annat från ett flertal ledande befattningar inom Ericsson-koncernen. Gunilla Fransson är idag styrelseledamot i bland annat Trelleborg AB, Nederman AB, Eltel AB och Enea AB.

Valberedningens ordförande Ramsay Brufer säger i en kommentar: "Lars Bergs insats för Net Insight under sina 18 år i styrelsen och nästan lika lång tid som ordförande kan inte nog betonas. Hans breda och tunga erfarenhet har varit oerhört värdefull för Net Insights utveckling till det företag vi ser idag. Som efterträdare till Lars Berg föreslår vi i valberedningen Gunilla Fransson. Hon har lång och bred erfarenhet från teknikbolag där hon aktivt har arbetat med frågor som rör strategi, tillväxt och förändringsarbete. Efter nio år som styrelseledamot har Gunilla Fransson också god kännedom om Net Insight."

I Net Insights valberedning ingår Jan Barchan (Briban Invest), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Ramsay Brufer (Alecta), Christian Brunlid (Handelsbanken fonder) och Lars Berg (styrelsens ordförande).

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras senare, senast i samband med kallelsen till årsstämman 2018. Årsstämman kommer att hållas den 8 maj 2018 klockan 10.00.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, 08 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Ramsay Brufer, valberedningens ordförande, 0706 569 262, ramsay.brufer@alecta.se

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 14.30.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/165152/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Gunilla Fransson nomineras till ny styrelseordförande i Net Insight


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire