Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight

, , , , , ,

Under juni 2023 har 110 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitaments-program som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) utnyttjats och detta har resulterat i att antalen B-aktier och röster i Net Insight AB har ökat med 110 000.

Före utnyttjandes av teckningsoptionerna fanns 1 000 000 A-aktier och 367 758 009 B-aktier, totalt 368 758 009 aktier och 377 758 009 röster. Per den 30 juni 2023 finns 1 000 000 A-aktier och 367 868 009 B-aktier, totalt 368 868 009 aktier och 377 868 009 röster. Det kan noteras att en minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier pågår, varigenom antalen B-aktier och röster kommer att minska med 12 775 000.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO, 08-685 04 00, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ Twitter: twitter.com/NetInsight