Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight

, , , , , ,

Under september 2023 har 650 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitaments-program som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) utnyttjats och detta har resulterat i att antalen B-aktier och röster i Net Insight AB har ökat med 650 000.

Före utnyttjandet av teckningsoptionerna fanns 1 000 000 A-aktier och 356 493 009 B-aktier, totalt 357 493 009 aktier och 366 493 009 röster, i bolaget. Per den 29 september 2023 finns 1 000 000 A-aktier och 357 143 009 B-aktier, totalt 358 143 009 aktier och 367 143 009 röster, i bolaget.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO, 08-685 04 00, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight