Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight

, , , , , ,

Under augusti 2023 verkställdes en minskning av aktiekapitalet i Net Insight AB med indragning av 12 775 000 B-aktier för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet har genomförts i enlighet med beslut fattat på årsstämman den 12 maj 2023 och efter tillstånd från Bolagsverket.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår antalet aktier i bolaget till 1 000 000 A-aktier och 356 493 009 B-aktier, totalt 357 493 009 aktier representerande 366 493 009 röster i bolaget. Bolagets aktiekapital uppgår till 14 299 720,36 kr.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO, 08-685 04 00, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight