Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight

, , , , , ,

Under juli 2023 har 1 400 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitaments-program som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) utnyttjats och detta har resulterat i att antalen B-aktier och röster i Net Insight AB har ökat med 1 400 000.

Före utnyttjandet av teckningsoptionerna fanns 1 000 000 A-aktier och 367 868 009 B-aktier, totalt 368 868 009 aktier och 377 868 009 röster. Per den 31 juli 2023 finns 1 000 000 A-aktier och 369 268 009 B-aktier, totalt 370 268 009 aktier och 379 268 009 röster. Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier pågår, varigenom antalen B-aktier och röster kommer att minska med 12 775 000.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO, 08-685 04 00, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight Twitter: twitter.com/NetInsight