Dome Productions väljer Net Insight för nytt nationellt produktions- och distributionsnät i Kanada

, ,
 Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att Dome
Productions, ett av Kanadas ledande produktions- och mediabolag väljer Net
Insights Nimbra-plattform för ett nytt nationellt produktions- och
distributionsnät.

OBS! DENNA ORDER TILLKÄNNAGAVS I PRESSMEDDELANDE DEN 15 JUNI 2010, MEN DÅ UTAN
KUNDENS NAMN.

Net Insights Nimbra-plattform, som är en väletablerad lösning för tv- och
mediebolag över hela världen, var ett självklart val för Dome Productions nya
fibernät. Det nya nätet kommer att användas för direktsänd-TV från olika
sportevenemang såsom NHL Hockey, CFL Football, MBL Baseball och andra liknande
evenemang från olika platser i Kanada till kunder globalt.

"Efter en noggrann utvärdering och test av flera olika leverantörer beslutade vi
oss för Net Insight Nimbra-plattform tack vare dess beprövade teknologi och
användarvänlighet," säger Mike Johnson, Teknisk chef på Dome Productions. "Net
Insight's är vårt förstahandsval med tanke på deras ledande position som
leverantör av kvalitetssäkra transportlösningar, vilket i sin tur garanterar en
hög kvalitet för våra kunder i samband med direktsända TV-evenemang."

"Dome Productions är ännu ett starkt bidrag till den grupp av ledande mediabolag
som använder sig av Net Insights teknologi," säger Fredrik Trägårdh, VD på Net
Insight.

Net Insight erhöll ordern i nära samarbete med en lokal partner, Applied
Electronics Limited, i Kanada.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46
8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Dome Productions

För mer information, se www.domeproductions.com

[HUG#1438970]

pdf:
http://hugin.info/130084/R/1438970/383436pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.
All reproduction for further distribution is prohibited.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE