Cypriotiska Velsiter Ltd har valt Net Insight till sitt IP-nät för digital markbunden TV-distribution

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har levererat Nimbra-plattformen
till ett nybyggt IP-nät för digital markbunden TV-distribution till Velister
Ltd, den kommersiella DVB-T-operatören på Cypern.

Velister Ltd, en privatägd mediaoperatör på Cypern, har valt Net Insight för
sitt nya IP-nät för digital markbunden TV-distribution. Nätet täcker hela Cypern
och har varit i drift sedan juli i år.

DTT-nätet kopplar samman TV-bolaget med de individuella TV-masterna och hanterar
tre programgrupper, tjänsteprovisionering över hela nätet och har fullt
tjänsteskydd med flera nivåer av skyddsomkopplingar. Nätet hanterar både
kontributions- och distributionstjänster baserat på Nimbra-plattformen och
inkluderar drift- och nätövervakningssystemet, Nimbra Vision.

Denna order vanns i samarbete med Net Insights partner på Cypern J&D Dynamic i
juni tidigare i år.

"Vi har valt Net Insight tack vare deras välrenommerade lösning för digital
markbunden TV-distribution," säger Nestoras Nestorides, VD på Velister Ltd.
"Nimbra-plattformen möjliggör hantering både av kontributions- och
distributiontjänster på en enda plattform såväl som expansion av nya tjänster."


"Velister Ltd är en ny kund till Net Insight och styrker vår position som en
tillförlitlig partner för videoöverföringar i IP-nät", säger Fredrik Trägårdh,
VD på Net Insight. "Detta är det andra DTT-nätet på Cypern som baseras på Net
Insights teknologi."

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net


Om Velister
För mer information, sewww.velister.com.cy
Vesliter har valt Net Insight:
http://hugin.info/130084/R/1568183/487350pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1568183]