Kalender

 • 21/02/2023 07:30

  Bokslutskommuniké 2022

 • 03/05/2023 07:30

  Delårsrapport januari – mars 2023

 • 12/05/2023 10:00

  Årsstämma 2023

 • 18/07/2023 07:30

  Delårsrapport januari – juni 2022

 • 09/11/2023 07:30

  Delårsrapport januari – september 2023

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight