Kalender

 • 16/02/2024 07:30

  Bokslutskommuniké 2023

 • 23/04/2024 07:30

  Delårsrapport januari – mars 2024

 • 07/05/2024 10:00

  Årsstämma 2024

 • 18/07/2024 07:30

  Delårsrapport januari – juni 2024

 • 07/11/2024 07:30

  Delårsrapport januari – september 2024

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight