Starkt kvartal på turbulent marknad

Trots osäkerheten på marknaden fortsätter vi vår stabila tillväxttrend och utveckling inom 5G-synkronisering.

Året inleddes starkt, trots fortsatta utmaningar med komponentbrist och ökad generell osäkerhet med anledning av det geopolitiska läget. Intäkterna för Q1 uppgick till 109,7 MSEK, varav 5G-synkronisering (som initierades i Q4 2021) stod för 11,3 MSEK. Omsättningen i perioden överstiger motsvarande första kvartal föregående år med 40,8% (valutajusterat 32,9%) och föregående kvartal med 1,7%. Tillväxten är driven av stark försäljning i samtliga regioner samt intäkter från 5G-synkronisering.

Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK jämfört med 3,1 MSEK i Q1 2021, och föregående kvartal 3,3 MSEK. Hög andel tjänsteförsäljning i kvartalet påverkar marginalen positivt. Rörelsekostnaderna är lägre än under föregående kvartal som delvis belastades av engångs-effekter för satsningen inom 5G-synkronisering.

Våra återkommande intäkter har ökat i kvartalet, dels från vårt clouderbjudande (Nimbra Edge), och dels i form av ökade licens- och supportintäkter inom vår kärnaffär Nimbra MSR.

Positivt gensvar från marknaden
Responsen på våra nya produkter, som Nimbra Edge, har varit positiv från stora mediabolag och tjänsteleverantörer som jag har haft glädjen att träffa under min resa till USA och Kanada under mars. Marknaden genomgår en snabb teknikutveckling inom många områden och drivs mer mot Cloud och IP-baserade arbetsflöden. Arbetet med att stärka samarbetet och stötta våra kunder i deras affär gör nu att vi kommit dem närmare och vår förmåga att hjälpa kunderna i denna transformation ger oss en stark position på marknaden.

Stort intresse för vår 5G-synklösning
5G baseras på TDD (Time Division Duplex), vilket bland annat möjliggör kapacitetsökning och möjlighet att utveckla nya funktioner. Synkronisering är en förutsättning för att TDD-nät ska fungera då precisionskraven samt kraven på låg fördröjning är höga.

Fördelarna med vår synklösning är många och har skapat ett stort intresse bland vår målgrupp mobiloperatörer. Bland annat slipper de att uppgradera hela nätverken, det ger lägre operativa kostnader och möjliggör en snabbare utrullning av nätet. Det osäkra geopolitiska läget har även skapat en stark medvetenhet om vikten av att kritiska nätverk som 5G behöver byggas GPS-oberoende.

Av världens närmare 800 mobiloperatörer har vi identifierat vår målgrupp utifrån parametrar som exempelvis typ av nätverk, antal leverantörer av nätverksutrustning samt fas i 5G-utrullningen. Kunderna återfinns primärt i Europa och APAC (exklusive Kina).

Sanktioner mot Ryssland och Belarus
Det är en självklarhet för oss att efterleva de rådande sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Detta inbegriper både indirekt och direkt försäljning, leveranser och support till kunder, underleverantörer samt partners i Ryssland och Belarus. Vår exponering mot dessa marknader är ytterst begränsad och vi bedömer därför att sanktionerna inte har någon väsentlig påverkan på verksamheten.

Fortsatt osäker tillgång på komponenter
Enligt förväntan fortsatte komponentbristen under kvartalet att påverka oss med försvårade leveranser och
prisökningar inom vissa komponentkategorier. De prisjusteringar vi genomförde 1 februari syftar till att
kompensera för dessa prishöjningar. Vi förväntar oss nu en fortsatt osäkerhet under hela 2022.

Återköpsprogrammet avslutat
Återköpsprogrammet av aktier, som inleddes i november, har avslutats sedan 14 miljoner aktier har återköpts till ett belopp av 70 MSEK. Till årsstämman föreslås dels ett förnyat mandat för återköp upp till maximala 10%, dels att de hittills återköpta aktierna ska dras in.

Tydligt fokus i en osäker värld
Vi ser ett stort intresse för våra nya produkter, vi stärker vår marknadsbearbetning och är på väg att uppnå våra finansiella mål. Detta är betryggande.

Jag är stolt över den drivkraft och tydliga kompass vi har och vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare för deras uthållighet och engagemang.

Solna, 29 april 2022

Crister Fritzson, vd