Net Insight vinner order från Telecom Italia Media Broadcasting

, ,
Tillhandahåller tjänster för kontributionsnät med 100% QoS
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har genom sin återförsäljare Diem
Technologies blivit utvalda av Telecom Italia Media Broadcasting för ett
kontributionsnät.

Telecom Italia Media Broadcasting (TIMB), ett företag inom Telecom Italia Media
Group, är en stor marknätsoperatör i Italien som driver, förvaltar och utvecklar
transmissionsnät där egenägda och tredjeparts digitala och analoga TV-kanaler
sänds över hela Italien.

Net Insights Nimbra-plattform kommer att transportera media mellan studior och
anläggningar i Rom och Milano via TIMB: s kontributionsnät med JPEG2000-teknik
för videokomprimering. Ordern omfattar support samt Nimbra Vision, det effektiva
drift- och nätövervakningsystemet för Nimbra-baserade nät. Ordern vanns i
samarbete med Net Insights återförsäljare Diem Technologies i Italien.

"Vi valde Net Insight ur ett tjänstekvalitetsperspektiv och det faktum att det
är en integrerad lösning som är enkel att implementera och använda", säger
Crescenzo Micheli, CTO på Telecom Italia Media Broadcasting. "Vi var också
imponerade av prestandan på komprimeringslösningen JPEG2000 över vårt befintliga
nät samt monitoreringsmöjligheterna av infrastrukturen."

"Nätoperatören Telecom Italia Media Broadcasting är en ny framgång på en växande
marknad för Net Insight", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Vår nya
återförsäljare Diem Technologies var avgörande för att vinna detta projekt."

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Telecom Italia Media Broadcasting
För mer information, sewww.telecomitaliamediabroadcasting.it
Net Insight vinner order från Telecom Italia Media Broadcasting:
http://hugin.info/130084/R/1555585/479855pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1555585]