Net Insight vinner order från stor tyskt TV-bolag och medlem av ARD

, , , , , , ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att en ny stor
kundorder har mottagits från ett tyskt TV-bolag tillsammans med en av Net
Insights återförsäljare i Tyskland.

Den nya kunden har valt Net Insights Nimbra-plattform för att användas till
kontribution av video, radio och data mellan huvudkontoret och till mer än 15
olika platser i Tyskland.

Ordervärdet överstiger 20 MSEK och nätet kommer att vara i drift under 2012.

Order vanns i partnerskap med en av Net Insights återförsäljare i Tyskland.

"Detta är en ny kund till oss och är en medlem av ARD-gruppen som består av de
statliga TV-bolagen i Tyskland. Många av ARDs medlemmar har redan valt att
använda NImbra-plattformen för kontribution och distribution av TV, radio och
data", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Det är en tuff konkurrens på
den tyska marknaden och med denna order, en av de viktigaste detta år,
konfimeras vår ledande ställning som leverantör av den mest effektiva och
skalbara transportlösningen."


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2011 kl. 09.30.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter levererar verkligt 100 procentig Quality of Service med
trefaldig förbättring i utnyttjandet av bandbredden för en konvergerad
transportinfrastruktur. Net Insights Nimbra(TM)-plattform är branschens lösning
för video, röst och data och minskar driftskostnaderna med 50 procent och ökar
konkurrenskraften vid leveransen av befintliga och nya medietjänster.

Mer än 130 kunder i världsklass kör verksamhetsavgörande videotjänster med Net
Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterad på NASDAQ OMX,
Stockholm.

Mer information finns på www.netinsight.net

Net Insight vinner order från stor tyskt TV-bolag och medlem av ARD:
http://hugin.info/130084/R/1549711/476955pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1549711]