Net Insight utvalda av USA:s kongressbibiliotek för transport av video

, ,
Nimbra-plattformen ger tillgång till världens största och mest omfattande
                  samling
          av filmer, TV, radio och ljudupptagningar

Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag en order att
leverera videotransport för kongress-biblioteket i USA.

Net Insight har valts ut att leverera Nimbra medianätsväxlar (MSR) för att
leverera videotransport till amerikanska kongressbiblioteket. Nimbra-plattformen
kommer att transportera video från representanthuset och senaten via en
fiberring till Library of Congress National Audio Visual Conservation Center
(NAVCC). Net Insight tillhandahåller Nimbra-utrustning, installation, utbildning
och teknisk support för att säkerställa kontinuitet och kompatibilitet med
befintlig utrustning.

Packard Campus for Audio Visual Conservation (PCAVC) som också kallas National
Audio-Visual Conservation Center (NAVCC) är en högklassig anläggning där
kongressbiblioteket förvärvar, bevarar och ger tillgång till världens största
och  mest  omfattande  samling  av  filmer, tv-program, radioprogram och
ljudinspelningar.

Packard Campus är globalt erkända för sin förmåga och kapacitet för bevarande
omformatering av alla audiovisuella format och långsiktig förvaring i ett
digitalt  lagringsarkiv.  Förutom  att  bevara  samlingarna i biblioteket
tillhandahåller Packard Campus också tjänster till andra arkiv och bibliotek i
både den offentliga och privata sektorn.

"Vår  Nimbra-plattform har blivit utvald för transport av affärskritiskt
videomaterial av kongressbiblioteket och de representerar en ny typ av kund för
Net Insight inom den offentliga sektorn", säger Fredrik Trägårdh, CEO of Net
Insight.För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net

Net Insight utvalda av USA:s kongressbibiliotek för transport av video:
http://hugin.info/130084/R/1553825/478950pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1553825]