Net Insight introducerar ny lösning för resursbokning i Nimbra Vision

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag möjligheten att
integrera Net Insights Nimbra Vision och ScheduALLs ScheduLINK för att
tillhandahålla effektivare resursbokning för on-demand-tjänster i Nimbrabaserade
medianät.

Att undvika resurskonflikter är kritiskt när resurser avsätts i ett medianät.
Tack vare ett gränssnitt som Net Insight och ScheduALL gemensamt har utvecklat,
kan nätoperatörer använda ett norrgående XML-gränssnitt i Nimbra Vision Network
Manager, ett verktyg för centraliserad övervakning och kontroll av
Nimbrabaserade nät med ScheduLINKs enterprise resource management solution.
Integrationen underlättar planering och bokning av Nimbra-nätets resurser via
ScheduLINKs system, vilket garanterar att nätoperatörer undviker
resurskonflikter vid upprättandet av on-demand-tjänster. För att ytterligare
effektivisera arbetsflödet för resursbokningen skapar ScheduLINK automatiskt
fakturor och har integrerade kundfordringsverktyg.

Med denna integration är Nimbra Vision fortfarande nätövervakningssystemet som
ansvarar för övervakning och kontroll av Nimbra-nätet. Det ger även operatören
möjlighet att tillhandahålla tjänster utöver de som bokas i ScheduLINK.

Tack vare flexibiliteten i Nimbra-lösningen, behöver operatören bara konfigurera
källa och destination vid tjänsteprovisionering, nätelementen optimerar och
sätter upp den faktiska vägen i nätet. I händelse av ett nätfel kommer
nätelementen att snabbt koppla om de påverkade tjänsterna utan att blanda in
något nätövervakningssystem. Om operatören vill kontrollera var trafiken
faktiskt flyter genom nätverket stöder Nimbra-nätverket statiska vägar. När
statiska vägar används kan skyddsomkoppling ske genom att konfigurera en
prioriterad lista av statiska vägar, vilken kan användas av varje enskild
tjänst.

"Den gemensamma integrationen mellan Nimbra Vision och ScheduLINK ger betydande
konkurrensfördelar för de TV-bolag och mediebolag som använder Nimbra-baserade
nät," säger Per Lindgren, Affärsutvecklingschef på Net Insight. "Dessa
operatörer har ett nät som kan hantera den mest krävande videotrafiken,
samtidigt som de får automatiska hanteringsmöjligheter vilket ger dem ett
smidigt arbetsflöde.

Besök  Net Insight (monter 1.B40) eller ScheduALL (monter 1.B39) på IBC 2010 för
en demonstration av Nimbra Vision och ScheduLINK-integrationen.


För mer information, kontakta:
Per Lindgren, Affärsutvecklingschef på Net Insight AB, +46
8 685 04 55,per.lindgren@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om ScheduALL
För mer information, se  www.scheduall.com


[HUG#1443722]

pdf:
http://hugin.info/130084/R/1443722/387672pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE