Net Insíght: Fredrik Trägårdh lämnar Net Insight och går till ny befattning

, , , , , ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att Fredrik Trägårdh, verkställande direktör, lämnar Net Insight och går till ny befattning.

Efter 11 år, varav av drygt sju som verkställande direktör, lämnar Fredrik Trägårdh bolaget i och med utgången av det andra kvartalet 2013 för en ledande position inom Ekman & Co AB.

"Jag vill tacka Fredrik för hans insatser. Under hans tid som VD har Net Insight utvecklats till ett företag med en global kundbas, konkurrenskraftiga produkter och en stark balansräkning. När nu Fredrik vill ta sig an en utmaning inom ett respekterat internationellt handelshus, önskar jag honom lycka till", säger Lars Berg, styrelsens ordförande.
             
Fredrik Trägårdh fortsätter i sin befattning till och med slutet av andra kvartalet 2013.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013 kl. 08.45.

För mer information, kontakta:
Lars Berg, Styrelseordförande på Net Insight AB, +46 8 685 04 69, lars.berg@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

 

För mer information, sewww.netinsight.net

VD lämnar Net Insight och går till ny befattning


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1695571