Net Insight erhåller beställning från global tjänsteleverantör av media

, ,

Expanderar för att stödja ledande TV-bolag i Mellanöstern
                                     

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att en global leverantör expanderar sitt mediatransportnät i Mellanöstern, Europa och USA för att stödja ledande TV-bolag i Mellanöstern.

Syftet med nätexpansionen är att erbjuda hög bandbredd för användande av video, data och ljud till ett ledande TV-bolaget i Mellanöstern. Net Insights transportlösning kommer att garantera kvalitetstjänster över olika typer av underliggande infrastruktur och stödja användandet av effektivare arbetsflöden.

Projektets värde förväntas överstiga 1 MUSD och leverans kommer att ske i huvudsak under första kvartalet år 2015.

"Det här är en strategisk viktigt affär för Net Insight och ger tydlig närvaro i Mellanöstern regionen" säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Vi är verkligen nöjda över att se att vår kund expanderar och forsätter att utvecklas globalt."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015 kl. 17.00.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, vd på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight pressmeddelande


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1894185