Net Insight delårsrapport Januari – juni 2020

, , , , , , , ,

Citat från vd Crister Fritzson: ”Bra resultat givet marknadsförutsättningarna”

April – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 105,0 MSEK (125,2), en minskning med -16,1% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen -17,0%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,1 MSEK (15,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 1,0% (12,4). Rörelseresultatet har påverkats med -7,2 (-0,8) MSEK avseende valutakursdifferenser. Exklusive valutakursdifferenser uppgick rörelseresultatet till 8,3 MSEK (16,4).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet och koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 1,8 MSEK (11,8) respektive 1,8 MSEK (2,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till 0,00 SEK (0,01).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till -10,3 MSEK (-12,3).

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 199,0 MSEK (233,8), en minskning med -14,9% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen -16,8%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,7 MSEK (11,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 3,4% (4,7). Exklusive valutakursdifferenser om 3,1 MSEK (-0,3) var rörelseresultatet 3,6 MSEK (11,4).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3,6 MSEK (9,1). Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 250,2 MSEK (-6,4). Här ingår realisationsresultat om 246,4 MSEK (-) avseende avyttrad verksamhet.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till 0,65 SEK (-0,02).
 • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 235,1 MSEK (-44,2).

Viktiga händelser:

 • Crister Fritzson tillträder som vd
 • Viktiga större affärer på flera marknader
 • Första affärerna för Aperi
 • Covid-19 påverkar fortsatt negativt
 • Förändring och förstärkning av ledningsgruppen

Hela rapporten för andra kvartalet 2020 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 70 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/