Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2023

, , , , , , ,

Rekordstarkt kvartal avslutar 2023

Det fjärde kvartalet är det starkaste i bolagets historia. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 162,5 MSEK, vilket är en ökning med 30,0% jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för helåret 2023 uppgick till 559,4 MSEK, en ökning med 17,7% jämfört med föregående år vilket överstiger vårt långsiktiga mål om en genomsnittlig tillväxt över 15%.

Den långa trenden av tillväxt och lönsamhetsförbättring är ett resultat av många strategiska initiativ, där två viktiga komponenter är en starkare produktportfölj och utökad kompetens, med fokus på tillväxtområdena IP och cloud. Viktiga framsteg har gjorts inom tidssynkronisering med produktlansering, nytt ramavtal med Teracom och påbörjad standardisering av vår synkroniseringsteknologi. Vi är även stolta över att vår nya tidssynkroniseringslösning Zyntai är kommersiellt lanserad. Orderstocken har under kvartalet ökat från 180 MSEK till 195 MSEK.

Crister Fritzson, vd Net Insight

Oktober – december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 162,5 MSEK (125,0), en ökning med 30,0% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 27,2%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,4 MSEK (13,2), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 18,1% (10,6). Exklusive valutakursdifferenser om -0,1 MSEK (-2,7), uppgick rörelseresultatet till 29,5 MSEK (15,9).
 • Periodens resultat uppgick till 22,6 MSEK (9,9).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,03).
 • Totalt kassaflöde uppgick till 4,2 MSEK (14,0). Exklusive likvidpåverkan från aktierelaterade transaktioner uppgick kassaflödet till 17,5 MSEK (37,5).

Januari – december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 559,4 MSEK (475,1), en ökning med 17,7% jämfört med föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 12,4%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 70,9 MSEK (60,5), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 12,7% (12,7). Exklusive valutakursdifferenser om -5,0 MSEK (-1,9), uppgick rörelseresultatet till 75,9 MSEK (62,4).
 • Årets resultat uppgick till 60,1 MSEK (54,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,15).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -41,7 MSEK (-47,0). Exklusive likvidpåverkan från aktierelaterade transaktioner uppgick kassaflödet till 0,9 MSEK (51,3).

Q4 i korthet

 • Det starkaste kvartalet i bolagets historia avslutar rekordår
 • Produktlanseringar under året resulterar i stark tillväxt
 • Ramavtal tecknat med Teracom inom tidssynkronisering av samhällskritiskt mobilnät
 • Utökat samarbete med stor amerikansk operatör inom tidssynkronisering

För fullständig Bokslutskommuniké se bifogad pdf.

Webcast för investerare och analytiker kl. 09:30 den 16 februari 2024
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, CFO, presenterar och kommenterar bokslutskommunikén: https://ir.financialhearings.com/net-insight-q4-report-2023/register

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 0733357001, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight