NEP The Netherlands effektiviserar verksamheten tillsammans med Net Insight

, ,

Implementerar Net Insights resurshanteringslösningar för attelimineramanuella flaskhalsar och underlätta expansion

StockholmNet Insight, ledande leverantör av transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idagatt NEP The Netherlands, en ledande leverantör av lösningar för TV och mediaproduktion för publika och privata TV-bolag, kommer att integrera Net Insights ScheduALL®-lösning för att radikalt effektivisera end-to-end-tjänster.

Företaget implementerar Net Insights ScheduLINK®-lösning i sitt Livecenter (Master Control Room) och bokningssystem för att effektivisera bokningar, planering och realtidshantering av kontributionsflöden. ScheduALL ger NEP The Netherlands funktionalitet för allokering av kostnadsställe, automatiserad prissättning, prislistor för annullering och fakturering. ScheduALL Portal(TM) kommer också att implementeras, vilket möjliggör självbetjäning och bokning av NEPs tjänster via en intuitiv webbapplikation. Syftet är att automatisera bokningsprocessen för NEPs största kunder, samt eliminera felbenägenheten vid emailhantering, manuella processer, dubbelarbete och konflikter. Lösningarna implementeras under fjärde kvartalet 2017.

"Vi behövde en lösning som kunde ersätta våra nuvarande tidskrävande manuella processer med ett system som effektiviserar den komplexa tekniska verksamheten," säger Casper Choffat, FoU-ansvarig på NEP The Netherlands. "Net Insights lösningar passar oss perfekt. Framöver kommer de vara avgörande för vår förmåga att hantera stora volymer, och ger oss en ovärderlig överblick i realtid över tillgängliga resurser och möjliggör planering av våra kontributiontjänster end-to-end."

"Vi är mycket glada att välkomna NEP The Netherlands som användare av våra ScheduALL-lösningar, vilka förenklar hanteringen av svåröverskådliga miljöer och ger direkta och konkret mätbara operativa fördelar," säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Framöver kan NEP The Netherlands bli en del av Net Insights Connector Marketplace, vår "one-stop-shop" för bokning av medietjänster med komplett budgetering, fakturering och finansiell genomsynlighet."

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/165152/

Om NEP The Netherlands

För mer information, se www.nepworldwide.nl/en/

NEP The Netherlands effektiviserar verksamheten med Net Insight


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire