Vd har ordet Q3 2021

Stark tillväxt i tredje kvartalet och efterföljande storaffär inom 5G-synkronisering

Vår höga tillväxt i samtliga regioner är ett styrkebesked

Q3 är intäktsmässigt det starkaste kvartalet sedan Q2 2019 och omsättningen i perioden om 101 MSEK överstiger motsvarande kvartal föregående år med drygt 30% och med 13% jämfört med motsvarande period 2019. Samtliga regioner överträffade föregående års försäljning och bidrar till ökningen liksom ökad försäljning för Aperi-portföljen. Vid en tillbakablick ser vi under årets första nio månader en successiv ökning i kundernas investeringsvilja. Q3 2021 är det fjärde kvartalet i rad med tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK och är en konsekvens av en stark omsättning i kombination med lägre personalkostnader, då semesterperioden infaller under det tredje kvartalet. Intäkterna kommer från ordrar som löpande tagits under kvartalet och från många olika kunder. Detta är ett styrkebesked. Exempelvis har vi fått ordrar från kunder som byggt ut sina befintliga medianät, men även från kunder som vunnit rättigheter till nya sportevenemang.

Ett positivt resultat i kombination med vårt systematiska arbete med att minska kapitalbindningen har inneburit ett positivt kassaflöde under året. På grund av den rådande situationen med komponentbrist ser vi en risk för temporär ökad kapitalbindning i lager för att säkerställa kundleveranser.

Avtal inom 5G-synkronisering om 220 MSEK tecknat efter rapportperiodens utgång
Net Insight visar ännu en gång prov på sin förmåga att kommersialisera sin tekniska spetskompetens. Den 1 november tecknades ett samarbetsavtal med den turkiska telekomoperatören Türk Telekom gällande 5G- synkronisering. Avtalet är en milstolpe och öppnar upp en
ny stor marknad för bolaget, vilken uppskattas till ett framtida värde om 1 miljard USD per år.
kommersialisera sin tekniska spetskompetens. Den 1 november tecknades ett samarbetsavtal med den turkiska telekomoperatören Türk Telekom gällande 5G- synkronisering. Avtalet är en milstolpe och öppnar upp enny stor marknad för bolaget, vilken uppskattas till ett framtida värde om 1 miljard USD per år.

Komponentbristen påverkar försörjningskedjan
Effekter av Covid-19 har lett till längre ledtider och störningar i försörjningskedjan. Komponentbristen
förväntas hålla i sig under 2022. Vi jobbar proaktivt för att säkra komponenter med fokus på våra kundleveranser och tack vare vårt systematiska arbete har vi hittills har varit lyckosamma.

Nya IP-funktioner attraherar kunder
Vår hittills största order av Aperi-produkter som lades i andra kvartalet levererades till största del under tredje kvartalet. Att vi lyckats så väl med integrationen av Aperi-produkterna och tagit denna order gör mig riktigt stolt. Den visar hur konkurrenskraftig vår breda IP-produkt-portfölj börjar bli när vi för över IP-funktioner även på våra övriga Nimbra MSR-produkter. Nya funktioner kommer att levereras löpande under hela nästa år som en del i våra fortsatta investeringar.

Prisbelönt Nimbra Edge bevis på marknadsledande molnlösning
Jag är även stolt över att vår molnbaserade Nimbra Edge-lösning vann kategorin Best Network Delivery Technology i det prestigefyllda CSI Awards. Produkten är installerad och i drift hos exempelvis The Switch, som i augusti lanserade sin molnbaserade on demand-tjänst MIMiC för
transmission och som drivs av Nimbra Edge. I höstas supportade The Switch bland annat en virtualiserad produktion av 21 Twitter Live-program för NHL:s Stanley Cup-turnering. Detta är ytterligare bevis på att vår marknadsledande plattform är tillförlitlig och levererar där kraven är höga.

Återköp av aktier
Som tidigare kommunicerats fick styrelsen i årsstämmans mandat att återköpa aktier till maximalt 10% av totalt antal utestående aktier. Vid styrelsemötet 8 november fattades beslut om ett återköpsprogram omfattande maximalt 16 miljoner aktier eller 70 MSEK. Återköpsprogrammet kommer påbörjas 11 november 2021 och pågå fram till nästa årsstämma den 13 maj 2021.

Net Insight är välpositionerat
Vi har tagit stora steg och blivit betydligt effektivare i vår marknadsbearbetning. Genom löpande investeringar i produktutveckling och nya funktioner samt vår tydliga omställning mot IP- och cloudbaserade lösningar har vi en unik bredd i vår produktportfölj. Vår långa erfarenhet av distansproduktion och tidssynkronisering passar väl in i efterfrågan från marknaden.

Tillsammans med ett starkt team av dedikerade kollegor vill jag tacka för ett bra kvartal. Med våra medarbetares stora engagemang för våra kunder och Net Insight tar vi steg i rätt riktning.

Solna, 9 november, 2021
Crister Fritzson, vd