Vd har ordet kvartal 2 2021

Strategiska initiativ ger fortsatt tillväxttrend

Vi levererar enligt plan och våra åtgärder börjar nu ge effekt

Efter en försiktig start på året ökar vi nu omsättningen och rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal 2020. Integrationen av Aperi har varit framgångsrik och ger oss ett bredare kunderbjudande. Vi har utökat vårt patentskydd för tidssynk över existerande IP-nätverk för att stärka vår position ytterligare. Vi ser en ökning i kundernas investeringsvilja även om marknaden är fortsatt påverkad av Covid-19.

Vi levererar på vår strategi som fokuserar på en konkurrenskraftigare portfölj och bättre kommersialisering. Strategin börjar nu ge effekt i form av en ökad tillväxt.

Vårt stärkta erbjudande har fått positiv respons av marknaden. Genom vår tydliga omställning mot cloud och IP – bland annat genom vår plattform Nimbra Edge och vårt förvärv av Aperi – har vi en än tydligare och mer framtidssäker roadmap.

Under slutet av första kvartalet avslutade vi våra korttidspermitteringar i Sverige. Trots intern ökad aktivitet har vi genom förbättrad intern effektivitet sänkt våra kostnader och stärkt vårt resultat. Och som ett led i att fokusera verksamheten avyttrade vi den 31 mars ScheduALL.

Vi för diskussioner med både operatörer och partners kring tidssynkronisering som blir allt viktigare inom IP-media och 5G. Vi har genomfört kundtester i operatörers nät, förbättrat vår lösning över existerande IP-nätverk samt utökat vårt patentskydd inom området.

En effekt av Covid-19 är den komponentbrist som fortfarande råder. Läget är idag stabilt och vi följer noggrant utvecklingen och arbetar proaktivt med åtgärder för att begränsa påverkan.

Attraktiv roadmap ökar försäljning
Vår tydliga roadmap och den accelererande Nimbrautvecklingen har tagits emot väl på marknaden och gett oss flera viktiga affärer med befintliga kunder som exempelvis Arqiva, The Switch, Globecast UK, NEP Connect och RTVE.

Många av våra kunder har stora installationer av våra produkter i Euro 2020 samt sommar-OS, men enskilt i andra kvartalet har intäkterna inte varit väsentliga.

Idag rör sig hela industrin mot IP-baserade arbetsflöden. Med vår bredduktportfölj kan vi erbjuda en sömlös övergång till IP och göra det enklare för kunderna att uppgradera sina nät. Företagen slipper stora stegvisa investeringar och kan enkelt och flexibelt lägga till kapacitet, nya funktioner och tjänster i takt med att behoven ökar. Det är roligt att se att vår installation av ett virtualiserat IP-medianät till Shanghai Media Group har uppmärksammats under Q2 på marknaden och bland våra kunder.

Investering i Aperi-portföljen
Som tidigare beslutats kommer våra Nimbra-produkter att ha JPEG-XS och ST 2110. Vi har nu även tagit beslut att introducera dessa nya standarder i vår Aperi-portfölj. ST 2110-teknologin möjliggör en mer flexibel hantering av video, röst och andra mediaflöden inom distans- och liveproduktion. Allt fler TV-bolag investerar i denna teknologi för sina nya studios. JPEG-XS är en ny standard för videokomprimering som är anpassad för hög kvalitet och låg fördröjning, vilket är förutsättningar för effektiva distansproduktioner.
Investeringen är ett led i vår strategi att erbjuda öppna, automatiserade och standardiserade IP-lösningar till alla slags nätverk inklusive molnbaserade.

Fortsatt uthållighet på vår tillväxtresa
Vi fortsätter vår resa att stärka Net Insight genom intern effektivitet och tydligare prioriteringar. Vi har förtydligat vårt erbjudande av IP- och molnbaserade tjänster samt ytterligare skärpt vårt fokus kring vår produktutveckling. Under perioden har vi etablerat flera nya strategiska samarbeten och tagit viktiga affärer.

Vår prestation under Q2 är ett resultat av våra medarbetares stora engagemang och kapacitet att säkerställa våra leveranser. Jag ser fram emot en intressant höst.

Solna, 16 juli, 2021
Crister Fritzson, vd