Pressmeddelanden

2022

2022-06-30 14:25 Tre Sverige väljer Net Insights tidssynkronisering för 5G-utrullning Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Optional Valfritt
Stockholm – Mobiloperatören Tre Sverige (’Tre’) har valt Net Insight för synkronisering av sitt 5G-nät och lägger en initial order på Nimbra Time Node. Företagen har haft ett nära samarbete och genomfört...
2022-05-13 12:15 Kommuniké från Net Insights årsstämma 2022 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 13 maj 2022 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut. Styrelsens och valberedningens förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på...
2022-04-29 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional
Fortsatt tillväxt och starkt resultat ”Trots osäkerheten på marknaden fortsätter vi vår stabila tillväxttrend och utveckling inom 5G-synkronisering.” Året inleddes starkt, trots fortsatta utmaningar med...
2022-04-22 12:40 Net Insight Årsredovisning 2021 publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Optional Valfritt
Årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på Net Insights webbplats. Årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här. En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-mail: info@netinsight.net eller på...
2022-04-13 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari - mars 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - mars 2022 den 29 april 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef...
2022-04-01 10:30 Kallelse till årsstämma 2022 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
Aktieägarna i Net Insight AB (publ), org. nr 556533-4397, med säte i Solna, kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna. Anmälan m.m. Aktieägare...
2022-03-22 08:30 Flaggning avseende Net Insights innehav av egna aktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional Valfritt
Efter förvärv genomförda i enlighet med ett av styrelsen beslutat återköpsprogram hade Net Insight AB den 21 mars 2022 ett totalt innehav av egna aktier om 22 005 000 B-aktier, vilket motsvarar 5% av de totala antalen aktier...
2022-02-25 11:20 Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2022 har förändrats Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Optional Valfritt
Valberedningens sammansättning inför årsstämma 2022 har förändrats på grund av att Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder, frånträtt uppdraget sedan Lannebo Fonder minskat sitt innehav i bolaget. I enlighet...
2022-02-22 07:30 Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Optional Valfritt
Starkt avslut på händelserikt år ”Året präglades av en positiv tillväxttrend som fortsatte in i det fjärde kvartalet där intäkterna var 19% högre än motsvarande period föregående...
2022-02-08 09:15 Inbjudan till presentation av Net Insights Bokslutskommuniké 2021 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar Bokslutskommuniké januari - december 2021 den 22 februari 2022 kl. 8.45. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.