Pressmeddelanden

2020

2020-05-08 12:05 Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2020 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
2020-05-08 Solna - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2020 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på...
2020-04-29 08:45 Net Insight delårsrapport Januari – mars 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional
Citat från vd Crister Fritzson: ” Fortsätter bygga för framtiden, trots turbulenta tider” Januari – mars 2020 Viktiga händelser: Händelser efter perioden: Hela rapporten för första kvartalet 2020 återfinns...
2020-04-17 10:45 Net Insight Årsredovisning 2019 publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Optional
Årsredovisning 2019 finns från och med idag tillgänglig på Net Insights hemsida. Årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här. En tryckt version av årsredovisningen kan beställas på e-mail: info@netinsight.net...
2020-04-15 10:10 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari - mars 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari - mars 2020 den 29 april 2020 kl. 8:45. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Pelle Bourn, finanschef...
2020-04-07 08:45 Net Insight vidtar åtgärder för att minska påverkan av Covid-19 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Optional
Stockholm – Som en följd av den pågående situationen med Covid-19 pandemin har Net Insight för avsikt att genomföra en korttidspermittering för personalen i Sverige. Som tidigare kommunicerat har efterfrågan...
2020-04-06 16:05 Kallelse till Årsstämma i Net Insight AB Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Aktieägarna i NET INSIGHT AB (publ) org. nr. 556533-4397, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna Anmälan...
2020-03-30 22:00 Covid 19-påverkan samt uppdatering om kapitalåterföring Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Optional
Stockholm – Omfattande samhällskonsekvenser i kombination med inställda eller uppskjutna sportevenemang och ligor påverkar Net Insight. Planer på kapitalåterföring skjuts fram i tiden. Utbrottet av Covid 19-pandemin...
2020-03-06 15:30 Net Insights tillträdande vd förvärvar aktier i bolaget Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insights tillträdande vd Crister Fritzson har idag förvärvat 11 715 000 aktier i bolaget till en kurs om 1,71 kronor per aktie. Det totala innehavet uppgår därmed till 11 732 000 aktier. Crister Fritzson avslutar under mars...
2020-03-06 10:00 Net Insight förvärvar Aperi Corporations produktportfölj Nyheter Bolagshändelse M&A Svenska Regulatorisk MAR IR Optional
Stockholm – Som en del av strategin att driva tillväxt i kärnverksamheten Media Networks förvärvar Net Insight idag Aperi Corporations innovativa produktportfölj. Förvärvet kommer att komplettera och stärka...
2020-02-14 13:00 Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Optional
Citat från tillförordnad vd Anders Harrysson: ”Händelserikt kvartal med avyttring av Sye” Oktober – december 2019 Januari – december 2019 Viktiga händelser: Händelser efter perioden: Bokslutskommuniké...

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.