Pressmeddelanden

2019

2019-12-17 21:15 Net Insight avyttrar Sye-verksamheten Nyheter Bolagshändelse M&A Svenska Regulatorisk MAR IR Optional Valfritt
Stockholm – Net Insight har idag tecknat ett avtal om att avyttra sin konsumentstreaminglösning Sye till ett Fortune 500-bolag för 350 MSEK kontant. Transaktionen förväntas slutföras under de närmaste veckorna. Sye-teknologin...
2019-10-30 19:30 Net Insight utser interims-VD Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk MAR IR Optional Valfritt
Styrelsen har utsett Anders Harrysson som tillförordnad VD för Net Insight. Som tidigare meddelats har styrelsen utsett Crister Fritzson till ny VD för Net Insight. Crister Fritzson kommer att tillträda senast den 14 april 2020. Nuvarande...
2019-10-29 08:45 Net Insight delårsrapport Januari – september 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Optional Valfritt
Citat från vd Henrik Sund: ”Positivt kassaflöde och starkt Nimbraresultat” Juli – september 2019 Januari – september 2019 Viktiga händelser: Händelser efter perioden: Hela rapporten för tredje kvartalet...
2019-10-14 20:45 Net Insight utser Crister Fritzson till VD Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk MAR IR Optional Valfritt
Styrelsen har utsett Crister Fritzson till ny VD för Net Insight – Crister kommer att leda förändringresan och expansionen av Net Insight som bolaget har påbörjat – Crister kommer att tillträda sin nya roll under...
2019-10-11 09:45 Inbjudan till presentation av Net Insights delårsrapport januari - september 2019 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari - september 2019 den 29 oktober 2019 kl. 8.45. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Henrik Sund, vd och Pelle Bourn, finanschef...
2019-10-10 16:15 Net Insights valberedning inför årsstämman 2020 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Optional Valfritt
I enlighet med beslut på årsstämman 9 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå...
2019-09-12 16:15 Mediatechs CDN implementerar Net Insights Sye för Hong Kong Jockey Club Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Stockholm – Net Insights liveströmningslösning Sye driver Mediatechs helhetslösning för Hong Kong Jockey Clubs mobilapp för livesport. Tillsammans med Mediatech möjliggör Sye en förstklassig strömningsupplevelse...
2019-09-10 10:45 RTVE väljer Net Insight för nytt nationellt IP-medianät Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Stockholm – RTVE (Radio Televisión Española), det statsägda radio och tv-bolaget i Spanien har valt Net Insights Nimbra-plattform för ett nytt rikstäckande IP-medianät. Det spanska radio- och tv-bolagets nya högkapacitetsnät...
2019-09-02 09:40 Mobilelinks vinner nytt kontrakt och utökar det nordiska IP-medianätet med Net Insight Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Stockholm – Mobilelinks, en av Nordeuropas ledande tjänsteleverantörer inom media, utökar sitt Nimbra-baserade kontributionsnät för ökad kapacitet och för att erbjuda fler tjänster till kunder. Mobilelinks...
2019-07-19 08:45 Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional Valfritt
Citat från vd Henrik Sund: ”Förändringsarbetet ger resultat, utökad satsning på Sye” April – juni 2019 Januari – juni 2019 Viktiga händelser: Hela rapporten för andra kvartalet 2019 återfinns...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.