Pressmeddelanden

2012

2012-12-28 15:30 Net Insight erhåller utökningsorder från ett mediebolag i Europa Nyheter Svenska IR Optional Valfritt
Ett ledande mediabolag i Europa, som ligger i framkant vad gäller nätlösningar och tjänster för den globala TV-marknaden, har valt att uppgradera sitt existerande stamnät bestående av Nimbra-noder. Medienätet från...
2012-12-20 10:41 PacTV utökar medienät med Net Insights Nimbra-lösning Nyheter Svenska IR Optional Valfritt
PacTV tillhandahåller medietjänster åt ett flertal kunder i Nordamerika, Latinamerika, Kanada, Australien och Europa, som exempelvis CBS, FOX, ESPN, Network TEN, BSkyB och BBC. Nätexpansionen täcker de tre städerna Toronto...
2012-11-14 15:48 Brasilianskt TV-bolag väljer Net Insight för regionalt DTT-nät Nyheter Svenska IR Optional Valfritt
Det nya DTT-nätet baseras på Net Insights Nimbra-plattform och ger TV-Integração ett kostnads-effektivt nät för optimal bandbreddsanvändning och som integrerar alla tjänster i ett och samma nät. Nätet...
2012-10-24 08:45 Net Insight AB : Delårsrapport Januari - September 2012 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Delårsrapport Q3 IR Optional Valfritt
Tredje kvartalet 2012 · Nettoomsättningen uppgick till 60,3 MSEK (75,4) motsvarande en minskning på -20,0% jämfört med samma period föregående år. Minskningen är 13,2 % med jämförbara...
2012-10-05 13:30 Net Insights valberedning för 2013 har utsetts Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Valberedningen inför årsstämman 2013 utgörs av Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Clifford H. Friedman (Constellation Growth Capital), Annika Andersson (Swedbank Robur fonder), Ramsay Brufer (Alecta) samt Lars Berg (styrelseordförande...
2012-09-25 15:30 Net Insight vinner betydande order från nätägare i Sydkorea Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Beställningen vanns i samarbete med Net Insights partner Sanam Technology. Nätlösningen kommer att leverera video, audio och datatjänster med en hög tillgänglighet. Ett centraliserat system kommer att implementeras för...
2012-08-28 15:00 Net Insight vinner betydande order för Österrikes rikstäckande digital TV-nät Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att ett kontrakt har slutits med ORS (Austrian Broadcasting Services GmbH & Co KG), för...
2012-07-20 08:45 Net Insight AB : Delårsrapport Januari - Juni 2012 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional Valfritt
Andra kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 75,0 MSEK (72,2) motsvarande en tillväxt på 3,9% jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är -1,4 % i jämförbara valutor...
2012-05-04 08:30 Net Insight AB : Delårsrapport Januari - Mars 2012 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional Valfritt
Första kvartalet 2012 Försäljningen uppgick till 77 MSEK (67), vilket är 15 procents ökning jämfört med föregående år. Räknat i jämförbara valutor ökade försäljningen med...
2012-04-26 12:30 Net Insight AB :Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 26 april 2012 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.