Pressmeddelanden

2023

2023-12-29 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Under december 2023 utnyttjades 895 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) och detta resulterade i en ökning om 895 000 B-aktier och röster i Net Insight AB. Med...
2023-12-08 13:45 Net Insight tecknar ramavtal med Teracom för tidssynkronisering av samhällskritiskt mobilnät Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Stockholm – Net Insight har träffat ett strategiskt viktigt ramavtal med Teracom för leverans av bolagets tidssynkroniseringslösning Zyntai. Ramavtalets avser i första hand tidssynkronisering av Teracoms nätverk för...
2023-11-09 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – september 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Fortsatt lönsam tillväxt driven av stark utveckling i mediaaffären Det starka resultatet och tillväxten i kvartalet är driven av en fortsatt stark utveckling i mediaaffären trots makroekonomisk osäkerhet. Intäkterna...
2023-10-13 09:00 Net Insights ordförande Gunilla Fransson avböjer omval Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Gunilla Fransson avböjer omval som ledamot och ordförande för styrelsen i Net Insight AB. Hon kvarstannar som styrelseordförande intill årsstämman i maj 2024. Gunilla Fransson valdes in i Net Insights styrelse 2008 och utsågs...
2023-10-02 10:10 Net Insights CFO lämnar bolaget Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
Stockholm – Bolagets CFO Joakim Schedvins har beslutat att lämna sin tjänst och bolaget. Bolaget inleder nu en process att rekrytera en ny CFO. Joakim Schedvins lämnar bolaget på egen begäran för en ny position utanför...
2023-09-29 15:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-08-31 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-07-31 10:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-07-18 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional Valfritt
Ett kvartal med fortsatt god tillväxt Den stabila inledningen på året följs av ännu ett starkt kvartal där mediaaffären fortsatt att växa stadigt, trots en mer utmanande makroekonomisk miljö. Utvecklingen...
2023-06-30 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional Valfritt
Under juni 2023 har 110 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitaments-program som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) utnyttjats och detta har resulterat i att antalen B-aktier och röster i Net Insight AB har ökat...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.