Pressmeddelanden

2022

2022-04-22 12:40 Net Insight Årsredovisning 2021 publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Optional Valfritt
Årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på Net Insights webbplats. Årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här. En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-mail: info@netinsight.net eller på...
2022-04-01 10:30 Kallelse till årsstämma 2022 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
Aktieägarna i Net Insight AB (publ), org. nr 556533-4397, med säte i Solna, kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna. Anmälan m.m. Aktieägare...
2022-03-22 08:30 Flaggning avseende Net Insights innehav av egna aktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional Valfritt
Efter förvärv genomförda i enlighet med ett av styrelsen beslutat återköpsprogram hade Net Insight AB den 21 mars 2022 ett totalt innehav av egna aktier om 22 005 000 B-aktier, vilket motsvarar 5% av de totala antalen aktier...
2022-02-22 07:30 Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Optional Valfritt
Starkt avslut på händelserikt år ”Året präglades av en positiv tillväxttrend som fortsatte in i det fjärde kvartalet där intäkterna var 19% högre än motsvarande period föregående...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.