Pressmeddelanden

2019

2019-12-17 21:15 Net Insight avyttrar Sye-verksamheten Nyheter Bolagshändelse M&A Svenska Regulatorisk MAR IR Optional Valfritt
Stockholm – Net Insight har idag tecknat ett avtal om att avyttra sin konsumentstreaminglösning Sye till ett Fortune 500-bolag för 350 MSEK kontant. Transaktionen förväntas slutföras under de närmaste veckorna. Sye-teknologin...
2019-10-30 19:30 Net Insight utser interims-VD Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk MAR IR Optional Valfritt
Styrelsen har utsett Anders Harrysson som tillförordnad VD för Net Insight. Som tidigare meddelats har styrelsen utsett Crister Fritzson till ny VD för Net Insight. Crister Fritzson kommer att tillträda senast den 14 april 2020. Nuvarande...
2019-10-29 08:45 Net Insight delårsrapport Januari – september 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Optional Valfritt
Citat från vd Henrik Sund: ”Positivt kassaflöde och starkt Nimbraresultat” Juli – september 2019 Januari – september 2019 Viktiga händelser: Händelser efter perioden: Hela rapporten för tredje kvartalet...
2019-10-14 20:45 Net Insight utser Crister Fritzson till VD Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk MAR IR Optional Valfritt
Styrelsen har utsett Crister Fritzson till ny VD för Net Insight – Crister kommer att leda förändringresan och expansionen av Net Insight som bolaget har påbörjat – Crister kommer att tillträda sin nya roll under...
2019-07-19 08:45 Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional Valfritt
Citat från vd Henrik Sund: ”Förändringsarbetet ger resultat, utökad satsning på Sye” April – juni 2019 Januari – juni 2019 Viktiga händelser: Hela rapporten för andra kvartalet 2019 återfinns...
2019-05-21 10:15 Net Insight AB: Net Insight utser ny VP People Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk MAR IR Optional Valfritt
Stockholm – Net Insight meddelar idag att Katarina Dufvenmark har utnämnts till ny VP People för Net Insight AB och kommer att ingå i ledningsgruppen. Katarina Dufvenmark tillträder den 19 augusti och ersätter Anna-Karin...
2019-05-08 12:00 Net Insight AB: Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2019 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
2019-05-08 Solna - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2019 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på...
2019-04-25 08:45 Net Insight AB: Net Insight Delårsrapport Januari - mars 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional Valfritt
Citat från verkställande direktör Henrik Sund: ”Ett mycket viktigt Sye-avtal med ett amerikanskt Fortune 500-företag.” Första kvartalet 2019 Hela rapporten för första kvartalet 2019 återfinns på...
2019-04-17 10:00 Net Insight AB: Net Insight årsredovisning 2018 publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Årsredovisning IR Optional Valfritt
Årsredovisning 2018 finns från och med idag tillgänglig på Net Insights hemsida. Årsredovisning 2018 är tillgänglig för nedladdning på: https://investors.netinsight.net/sv/rapporter/ Tryckt utgåva...
2019-04-09 08:45 Kallelse till årsstämma i Net Insight AB Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
Aktieägarna i NET INSIGHT AB (publ) org. nr. 556533-4397, med säte i Solna, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna Anmälan m.m. Aktieägare...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.