Pressmeddelanden

2012

2012-10-24 08:45 Net Insight AB : Delårsrapport Januari - September 2012 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Delårsrapport Q3 IR Optional Valfritt
Tredje kvartalet 2012 · Nettoomsättningen uppgick till 60,3 MSEK (75,4) motsvarande en minskning på -20,0% jämfört med samma period föregående år. Minskningen är 13,2 % med jämförbara...
2012-10-05 13:30 Net Insights valberedning för 2013 har utsetts Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Valberedningen inför årsstämman 2013 utgörs av Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Clifford H. Friedman (Constellation Growth Capital), Annika Andersson (Swedbank Robur fonder), Ramsay Brufer (Alecta) samt Lars Berg (styrelseordförande...
2012-09-25 15:30 Net Insight vinner betydande order från nätägare i Sydkorea Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Beställningen vanns i samarbete med Net Insights partner Sanam Technology. Nätlösningen kommer att leverera video, audio och datatjänster med en hög tillgänglighet. Ett centraliserat system kommer att implementeras för...
2012-08-28 15:00 Net Insight vinner betydande order för Österrikes rikstäckande digital TV-nät Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att ett kontrakt har slutits med ORS (Austrian Broadcasting Services GmbH & Co KG), för...
2012-07-20 08:45 Net Insight AB : Delårsrapport Januari - Juni 2012 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional Valfritt
Andra kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 75,0 MSEK (72,2) motsvarande en tillväxt på 3,9% jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är -1,4 % i jämförbara valutor...
2012-05-04 08:30 Net Insight AB : Delårsrapport Januari - Mars 2012 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional Valfritt
Första kvartalet 2012 Försäljningen uppgick till 77 MSEK (67), vilket är 15 procents ökning jämfört med föregående år. Räknat i jämförbara valutor ökade försäljningen med...
2012-04-26 12:30 Net Insight AB :Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 26 april 2012 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning...
2012-04-04 15:00 Net Insight AB : Net Insight Årsredovisning för 2011 nu på www.netinsight.net Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Optional Valfritt
Net Insight har en digital årsredovisning eftersom allt fler övergår till att ta del av årsredovisningen på vår hemsida. Med en digital årsredovisning på webben får vi en positiv effekt på miljön...
2012-03-26 11:00 Net Insight AB : Kallelse till årsstämma i Net Insight AB Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012, dels senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2012 anmäla sig...
2012-03-14 09:30 Net Insight vinner betydande order på rikstäckande sportkontributionsnät från Swisscom Broadcast Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk VPML IR Optional Valfritt
Med cirka 520 sändarstationer är Swisscom Broadcast AG den ledande distributören av markbunden tv och radio i Schweiz. Swisscom Broadcast erbjuder också en komplett tjänsteportfölj inom IP-baserad TV- och videodistribution...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.