Pressmeddelanden

2023

2023-09-29 15:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-08-31 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-07-31 10:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-07-18 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional
Ett kvartal med fortsatt god tillväxt Den stabila inledningen på året följs av ännu ett starkt kvartal där mediaaffären fortsatt att växa stadigt, trots en mer utmanande makroekonomisk miljö. Utvecklingen...
2023-06-30 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional
Under juni 2023 har 110 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitaments-program som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) utnyttjats och detta har resulterat i att antalen B-aktier och röster i Net Insight AB har ökat...
2023-06-02 14:30 Net Insight inleder ett återköpsprogram om 50 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Återköp Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Styrelsen i Net Insight AB har godkänt ett program för återköp av egna aktier till ett värde av upp till 50 MSEK med stöd i det mandat som gavs på årsstämman 2023. Programmet inleds den 7 juni 2023 och kommer...
2023-05-12 11:40 Kommuniké från Net Insights årsstämma 2023 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 12 maj 2023 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut. Styrelsens och valberedningens förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på...
2023-05-03 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional
Stabil inledning på året Under kvartalet såg vi en valutajusterad tillväxt om 6,1% och noterade en starkt positiv utveckling för våra återkommande licens- och supportintäkter. Utvecklingen av tidssynkronisering...
2023-04-21 09:25 Net Insight Årsredovisning 2022 publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Optional
Årsredovisning 2022 finns nu tillgänglig på Net Insights webbplats. Årsredovisning 2022 är bifogad i pdf-format samt i ESEF-format (European Single Electronic Format) och finns även publicerad på Net Insights webbplats...
2023-04-11 16:00 Rättelse: Kallelse till årsstämma 2023 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Korrektion Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 8 maj 2023 kommer rätteligen att beaktas vid framställningen av aktieboken. Nedan följer kallelsen i sin helhet. Aktieägarna i Net Insight...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.