Pressmeddelanden

2024

2024-04-16 10:00 Net Insights Årsredovisning 2023 är publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Årsredovisning 2023 finns nu tillgänglig på Net Insights webbplats. Årsredovisning 2023 är bifogad i pdf-format samt i ESEF-format (European Single Electronic Format) och finns även publicerad på Net Insights webbplats...
2024-03-28 13:00 Rättelse: Kallelse till årsstämma 2024 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Korrektion Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Rättelsen avser datum för när aktieägare som önskar deltaga i årsstämman senast ska anmäla sitt deltagande. Detta datum justeras från måndag, 29 April 2024, som angivits i tidigare pressmeddelande...
2024-03-26 10:30 Kallelse till årsstämma 2024 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Net Insight AB (publ), org. nr 556533-4397, kallas härmed till årsstämma som äger rum tisdagen den 7 maj 2024 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna. Anmälan m.m.Aktieägare...
2024-03-14 10:00 Net Insight tillsätter Cecilia Höjgård Höök som ny CFO Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Stockholm – Net Insight har utsett Cecilia Höjgård Höök till ny Chief Financial Officer (CFO), sedan tidigare CFO Joakim Schedvins lämnat bolaget. Cecilia tillträder sin nya roll den 14 augusti 2024 och blir då...
2024-02-16 07:30 Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Rekordstarkt kvartal avslutar 2023 Det fjärde kvartalet är det starkaste i bolagets historia. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 162,5 MSEK, vilket är en ökning med 30,0% jämfört med motsvarande period...
2024-02-13 16:25 Net Insight utser tillförordnad CFO Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Stockholm – Annika Muskantor tillträder rollen som tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) och medlem i bolagsledningen den 13 mars 2024. Annika har omfattande erfarenhet som CFO inom olika branscher, från såväl noterade...

2023

2023-12-29 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Under december 2023 utnyttjades 895 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) och detta resulterade i en ökning om 895 000 B-aktier och röster i Net Insight AB. Med...
2023-12-08 13:45 Net Insight tecknar ramavtal med Teracom för tidssynkronisering av samhällskritiskt mobilnät Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Stockholm – Net Insight har träffat ett strategiskt viktigt ramavtal med Teracom för leverans av bolagets tidssynkroniseringslösning Zyntai. Ramavtalets avser i första hand tidssynkronisering av Teracoms nätverk för...
2023-11-09 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – september 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Fortsatt lönsam tillväxt driven av stark utveckling i mediaaffären Det starka resultatet och tillväxten i kvartalet är driven av en fortsatt stark utveckling i mediaaffären trots makroekonomisk osäkerhet. Intäkterna...
2023-10-13 09:00 Net Insights ordförande Gunilla Fransson avböjer omval Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Gunilla Fransson avböjer omval som ledamot och ordförande för styrelsen i Net Insight AB. Hon kvarstannar som styrelseordförande intill årsstämman i maj 2024. Gunilla Fransson valdes in i Net Insights styrelse 2008 och utsågs...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.