Pressmeddelanden

2024

2024-04-09 11:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – mars 2024 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - mars 2024 den 23 april 2024 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webcast för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Annika Muskantor, interim CFO, presenterar och kommenterar...
2024-02-29 11:00 Net Insight har fullbordat återköpsprogram om 50 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Net Insight AB har under perioden 7 juni 2023 – 28 februari 2024 återköpt sammanlagt 10 693 000 egna aktier av serie B till ett belopp om 50 MSEK inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat med stöd...
2024-02-02 08:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Bokslutskommuniké 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Net Insight AB publicerar Bokslutskommuniké januari - december 2024 den 16 februari 2024 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webcast för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, CFO, presenterar och kommenterar...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.