Pressmeddelanden

2020

2020-10-21 13:00 Inbjudan till presentation av Net Insights delårsrapport januari - september 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari - september 2020 den 4 november 2020 kl. 8.45. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins...
2020-09-25 16:15 Net Insights valberedning inför årsstämman 2021 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Optional Valfritt
I enlighet med beslut på årsstämman 9 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande...
2020-07-03 09:45 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari - juni 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari - juni 2020 den 21 juli 2020 kl. 8:45. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Pelle Bourn, finanschef...
2020-04-15 10:10 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari - mars 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari - mars 2020 den 29 april 2020 kl. 8:45. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Pelle Bourn, finanschef...
2020-03-06 15:30 Net Insights tillträdande vd förvärvar aktier i bolaget Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insights tillträdande vd Crister Fritzson har idag förvärvat 11 715 000 aktier i bolaget till en kurs om 1,71 kronor per aktie. Det totala innehavet uppgår därmed till 11 732 000 aktier. Crister Fritzson avslutar under mars...
2020-01-31 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Bokslutskommuniké januari - december 2019 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar Bokslutskommuniké januari - december 2019 den 14 februari 2020 kl. 13:00. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Anders Harrysson, interim vd och Pelle...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.