Pressmeddelanden

2023

2023-10-26 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – september 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - september 2023 den 9 november 2023 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webcast för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och...
2023-10-18 16:00 Ändring i valberedningen inför årsstämma 2024 i Net Insight AB och datum för årsstämman Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Valfritt
Valberedningens sammansättning inför bolagets årsstämma 2024 har ändrats efter att en representerad aktieägare valt att frånträda arbetet. Datumet för årsstämman har bestämts till 7 maj 2024...
2023-09-25 12:00 Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2024 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Optional Valfritt
Valberedningen inför bolagets årsstämma 2024 har sammankallats. I enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2023 består valberedningen av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt...
2023-07-04 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – juni 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - juni 2023 den 18 juli 2023 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webcast för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar...
2023-04-19 10:15 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport Januari – Mars 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapporten januari - mars 2023 den 3 maj 2023 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och...
2023-02-07 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Bokslutskommuniké 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar Bokslutskommuniké januari - december 2022 den 21 februari 2023 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar...

2022

2022-10-25 10:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – september 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari – september 2022 den 8 november 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef...
2022-10-17 10:10 Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2023 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Optional Valfritt
Valberedningen inför bolagets årsstämma 2023 har sammankallats i enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021. Valberedningen består av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt...
2022-07-06 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – juni 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari – juni 2022 den 20 juli 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar...
2022-04-13 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari - mars 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - mars 2022 den 29 april 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.