Pressmeddelanden

2022

2022-07-20 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional
Strategisk order inom 5G-synkronisering ”Positiv trend för vår molnlösning Nimbra Edge med två nya affärer och utökat användande hos befintliga kunder.” Den stabila efterfrågan vi såg i början...
2022-07-20 07:30 Net Insight utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Återköp Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Styrelsen i Net Insight AB har beslutat att utnyttja det återköpsmandat som gavs på årsstämman den 13 maj 2022 och påbörja ett program för återköp av egna aktier. Återköpsprogrammet kommer...
2022-07-06 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – juni 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari – juni 2022 den 20 juli 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar...
2022-06-30 14:25 Tre Sverige väljer Net Insights tidssynkronisering för 5G-utrullning Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Optional
Stockholm – Mobiloperatören Tre Sverige (’Tre’) har valt Net Insight för synkronisering av sitt 5G-nät och lägger en initial order på Nimbra Time Node. Företagen har haft ett nära samarbete och genomfört...
2022-05-13 12:15 Kommuniké från Net Insights årsstämma 2022 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 13 maj 2022 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut. Styrelsens och valberedningens förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på...
2022-04-29 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional
Fortsatt tillväxt och starkt resultat ”Trots osäkerheten på marknaden fortsätter vi vår stabila tillväxttrend och utveckling inom 5G-synkronisering.” Året inleddes starkt, trots fortsatta utmaningar med...
2022-04-22 12:40 Net Insight Årsredovisning 2021 publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Optional
Årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på Net Insights webbplats. Årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här. En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-mail: info@netinsight.net eller på...
2022-04-13 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari - mars 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - mars 2022 den 29 april 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef...
2022-04-01 10:30 Kallelse till årsstämma 2022 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Aktieägarna i Net Insight AB (publ), org. nr 556533-4397, med säte i Solna, kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna. Anmälan m.m. Aktieägare...
2022-03-22 08:30 Flaggning avseende Net Insights innehav av egna aktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional
Efter förvärv genomförda i enlighet med ett av styrelsen beslutat återköpsprogram hade Net Insight AB den 21 mars 2022 ett totalt innehav av egna aktier om 22 005 000 B-aktier, vilket motsvarar 5% av de totala antalen aktier...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.