Pressmeddelanden

2022

2022-05-13 12:15 Kommuniké från Net Insights årsstämma 2022 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 13 maj 2022 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut. Styrelsens och valberedningens förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på...
2022-04-29 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional
Fortsatt tillväxt och starkt resultat ”Trots osäkerheten på marknaden fortsätter vi vår stabila tillväxttrend och utveckling inom 5G-synkronisering.” Året inleddes starkt, trots fortsatta utmaningar med...
2022-04-22 12:40 Net Insight Årsredovisning 2021 publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Optional
Årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på Net Insights webbplats. Årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här. En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-mail: info@netinsight.net eller på...
2022-04-13 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari - mars 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - mars 2022 den 29 april 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef...
2022-04-01 10:30 Kallelse till årsstämma 2022 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Aktieägarna i Net Insight AB (publ), org. nr 556533-4397, med säte i Solna, kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna. Anmälan m.m. Aktieägare...
2022-03-22 08:30 Flaggning avseende Net Insights innehav av egna aktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional
Efter förvärv genomförda i enlighet med ett av styrelsen beslutat återköpsprogram hade Net Insight AB den 21 mars 2022 ett totalt innehav av egna aktier om 22 005 000 B-aktier, vilket motsvarar 5% av de totala antalen aktier...
2022-02-25 11:20 Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2022 har förändrats Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Optional
Valberedningens sammansättning inför årsstämma 2022 har förändrats på grund av att Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder, frånträtt uppdraget sedan Lannebo Fonder minskat sitt innehav i bolaget. I enlighet...
2022-02-22 07:30 Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Optional
Starkt avslut på händelserikt år ”Året präglades av en positiv tillväxttrend som fortsatte in i det fjärde kvartalet där intäkterna var 19% högre än motsvarande period föregående...
2022-02-08 09:15 Inbjudan till presentation av Net Insights Bokslutskommuniké 2021 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar Bokslutskommuniké januari - december 2021 den 22 februari 2022 kl. 8.45. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins...

2021

2021-11-09 08:45 Net Insight utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Återköp Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Styrelsen i Net Insight AB har beslutat att utnyttja det återköpsmandat som gavs på årsstämman den 7 maj 2021 och påbörja återköpet av egna aktier. Återköpsprogrammet kommer att inledas 11 november...

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.