Pressmeddelanden

2023

2023-10-02 10:10 Net Insights CFO lämnar bolaget Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
Stockholm – Bolagets CFO Joakim Schedvins har beslutat att lämna sin tjänst och bolaget. Bolaget inleder nu en process att rekrytera en ny CFO. Joakim Schedvins lämnar bolaget på egen begäran för en ny position utanför...
2023-09-29 15:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-09-25 12:00 Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2024 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Optional Valfritt
Valberedningen inför bolagets årsstämma 2024 har sammankallats. I enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2023 består valberedningen av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt...
2023-08-31 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-07-31 10:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR
2023-07-18 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional Valfritt
Ett kvartal med fortsatt god tillväxt Den stabila inledningen på året följs av ännu ett starkt kvartal där mediaaffären fortsatt att växa stadigt, trots en mer utmanande makroekonomisk miljö. Utvecklingen...
2023-07-04 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – juni 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - juni 2023 den 18 juli 2023 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webcast för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar...
2023-06-30 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional Valfritt
Under juni 2023 har 110 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitaments-program som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) utnyttjats och detta har resulterat i att antalen B-aktier och röster i Net Insight AB har ökat...
2023-06-02 14:30 Net Insight inleder ett återköpsprogram om 50 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Återköp Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
Styrelsen i Net Insight AB har godkänt ett program för återköp av egna aktier till ett värde av upp till 50 MSEK med stöd i det mandat som gavs på årsstämman 2023. Programmet inleds den 7 juni 2023 och kommer...
2023-05-12 11:40 Kommuniké från Net Insights årsstämma 2023 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional Valfritt
Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 12 maj 2023 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut. Styrelsens och valberedningens förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.