Pressmeddelanden

2024

2024-02-16 07:30 Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Rekordstarkt kvartal avslutar 2023 Det fjärde kvartalet är det starkaste i bolagets historia. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 162,5 MSEK, vilket är en ökning med 30,0% jämfört med motsvarande period...
2024-02-13 16:25 Net Insight utser tillförordnad CFO Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Stockholm – Annika Muskantor tillträder rollen som tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) och medlem i bolagsledningen den 13 mars 2024. Annika har omfattande erfarenhet som CFO inom olika branscher, från såväl noterade...
2024-02-02 08:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Bokslutskommuniké 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Net Insight AB publicerar Bokslutskommuniké januari - december 2024 den 16 februari 2024 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webcast för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, CFO, presenterar och kommenterar...

2023

2023-12-29 07:00 Förändring av antalet aktier och röster i Net Insight Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Under december 2023 utnyttjades 895 000 teckningsoptioner i det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2020 (LTI 2020) och detta resulterade i en ökning om 895 000 B-aktier och röster i Net Insight AB. Med...
2023-12-13 13:00 Anna Söderblom föreslås som ny ordförande i Net Insight Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Valfritt
Stockholm – Valberedningen i Net Insight AB föreslår att Anna Söderblom väljs till ny styrelseordförande i Net Insight AB vid årsstämman 2024. Som tidigare kommunicerats har styrelsens ordförande Gunilla...
2023-12-08 13:45 Net Insight tecknar ramavtal med Teracom för tidssynkronisering av samhällskritiskt mobilnät Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Stockholm – Net Insight har träffat ett strategiskt viktigt ramavtal med Teracom för leverans av bolagets tidssynkroniseringslösning Zyntai. Ramavtalets avser i första hand tidssynkronisering av Teracoms nätverk för...
2023-11-09 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – september 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Fortsatt lönsam tillväxt driven av stark utveckling i mediaaffären Det starka resultatet och tillväxten i kvartalet är driven av en fortsatt stark utveckling i mediaaffären trots makroekonomisk osäkerhet. Intäkterna...
2023-10-26 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – september 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - september 2023 den 9 november 2023 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webcast för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och...
2023-10-18 16:00 Ändring i valberedningen inför årsstämma 2024 i Net Insight AB och datum för årsstämman Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Valfritt
Valberedningens sammansättning inför bolagets årsstämma 2024 har ändrats efter att en representerad aktieägare valt att frånträda arbetet. Datumet för årsstämman har bestämts till 7 maj 2024...
2023-10-13 09:00 Net Insights ordförande Gunilla Fransson avböjer omval Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Gunilla Fransson avböjer omval som ledamot och ordförande för styrelsen i Net Insight AB. Hon kvarstannar som styrelseordförande intill årsstämman i maj 2024. Gunilla Fransson valdes in i Net Insights styrelse 2008 och utsågs...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.