Pressmeddelanden

2022

2022-09-08 13:00 Net Insight omorganiserar och förstärker ledningsgruppen Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Stockholm – Net Insight accelererar utvecklingstakten inom media och fortsätter även den offensiva satsningen inom 5G synk. Bolaget stärker ledningsgruppen, konsoliderar R&D och tillsätter en ny CTO-grupp som ska fokusera...
2022-08-31 18:00 Minskning av aktiekapitalet i Net Insight AB och flaggning avseende innehav av egna aktier Nyheter Bolagshändelse Shares Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional
Den 31 augusti 2022 verkställdes en minskning av aktiekapitalet i Net Insight AB genom indragning av 21 175 000 B-aktier som fanns i bolagets egna förvar. Bolagets nya innehav av egna aktier uppgår till 4 080 000 B-aktier, vilket motsvarar...
2022-07-20 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional
Strategisk order inom 5G-synkronisering ”Positiv trend för vår molnlösning Nimbra Edge med två nya affärer och utökat användande hos befintliga kunder.” Den stabila efterfrågan vi såg i början...
2022-07-20 07:30 Net Insight utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier Nyheter Bolagshändelse Shares Repurchase Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Styrelsen i Net Insight AB har beslutat att utnyttja det återköpsmandat som gavs på årsstämman den 13 maj 2022 och påbörja ett program för återköp av egna aktier. Återköpsprogrammet kommer...
2022-07-06 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – juni 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar delårsrapporten januari – juni 2022 den 20 juli 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar...
2022-06-30 14:25 Tre Sverige väljer Net Insights tidssynkronisering för 5G-utrullning Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
2022-05-13 12:15 Kommuniké från Net Insights årsstämma 2022 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 13 maj 2022 i Solna. På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut. Styrelsens och valberedningens förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på...
2022-04-29 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Optional
Fortsatt tillväxt och starkt resultat ”Trots osäkerheten på marknaden fortsätter vi vår stabila tillväxttrend och utveckling inom 5G-synkronisering.” Året inleddes starkt, trots fortsatta utmaningar med...
2022-04-22 12:40 Net Insight Årsredovisning 2021 publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Optional
Årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på Net Insights webbplats. Årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här. En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-mail: info@netinsight.net eller på...
2022-04-13 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari - mars 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - mars 2022 den 29 april 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef...

Prenumerera på pressmeddelanden