Pressmeddelanden

2024

2024-05-08 08:30 Net Insights vd Crister Fritzson har sålt aktier Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Stockholm – Net Insights vd Crister Fritzson har sålt cirka 5 miljoner B-aktier i Net Insight AB (publ). Net Insights vd Crister Fritzson har idag den 8 maj sålt cirka 5 miljoner B-aktier i Net Insight till ett pris om 5,14 kronor styck...
2024-05-07 12:00 Kommuniké från Net Insights årsstämma 2024 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
2024-04-23 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2024 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Stark start på 2024 Net Insight startade 2024 starkt med att vinna flera strategiska kunder, vilket visar att satsningarna vi gjort för att stärka vår produktportfölj varit framgångsrika. Vi är väl positionerade...
2024-04-16 10:00 Net Insights Årsredovisning 2023 är publicerad Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Årsredovisning 2023 finns nu tillgänglig på Net Insights webbplats. Årsredovisning 2023 är bifogad i pdf-format samt i ESEF-format (European Single Electronic Format) och finns även publicerad på Net Insights webbplats...
2024-04-09 11:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – mars 2024 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari - mars 2024 den 23 april 2024 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webcast för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Annika Muskantor, interim CFO, presenterar och kommenterar...
2024-03-28 13:00 Rättelse: Kallelse till årsstämma 2024 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Korrektion Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Rättelsen avser datum för när aktieägare som önskar deltaga i årsstämman senast ska anmäla sitt deltagande. Detta datum justeras från måndag, 29 April 2024, som angivits i tidigare pressmeddelande...
2024-03-26 10:30 Kallelse till årsstämma 2024 i Net Insight AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Net Insight AB (publ), org. nr 556533-4397, kallas härmed till årsstämma som äger rum tisdagen den 7 maj 2024 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Smidesvägen 7, Solna. Anmälan m.m.Aktieägare...
2024-03-14 10:00 Net Insight tillsätter Cecilia Höjgård Höök som ny CFO Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Stockholm – Net Insight har utsett Cecilia Höjgård Höök till ny Chief Financial Officer (CFO), sedan tidigare CFO Joakim Schedvins lämnat bolaget. Cecilia tillträder sin nya roll den 14 augusti 2024 och blir då...
2024-02-29 11:00 Net Insight har fullbordat återköpsprogram om 50 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Net Insight AB har under perioden 7 juni 2023 – 28 februari 2024 återköpt sammanlagt 10 693 000 egna aktier av serie B till ett belopp om 50 MSEK inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat med stöd...
2024-02-16 07:30 Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Rekordstarkt kvartal avslutar 2023 Det fjärde kvartalet är det starkaste i bolagets historia. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 162,5 MSEK, vilket är en ökning med 30,0% jämfört med motsvarande period...

Anmäl dig till pressmeddelanden

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.