Pressmeddelanden

2023

2023-02-07 09:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Bokslutskommuniké 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar Bokslutskommuniké januari - december 2022 den 21 februari 2023 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar...

2022

2022-12-05 18:00 Tove Bylund utses till ny CHRO på Net Insight Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Stockholm – Net Insight rekryterar Tove Bylund som ny CHRO (Chief Human Resources Officer) med ansvar för att leda bolagets HR-organisation. Tove kommer att ingå i Net Insights koncernledning och tillträder tjänsten den 10 januari...
2022-11-08 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – september 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Optional
Starkt resultat drivet av hög försäljning i USA och stark dollar ”Betydande Nimbra Edge-order är ett tydligt bevis på vår konkurrenskraft inom cloud.” Den solida tillväxt som första halvåret...
2022-11-07 15:00 Mathias Berg avgår som styrelseledamot i Net Insight AB Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Stockholm – Mathias Berg har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Net Insight AB (publ) i förtid. Mathias Berg har fått en ny tjänst som chef för TV & Media på Telia Company och...
2022-10-25 10:00 Inbjudan till presentation av Net Insights Delårsrapport januari – september 2022 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Optional
Net Insight AB publicerar Delårsrapport januari – september 2022 den 8 november 2022 kl. 7:30. I samband med rapporten hålls en webbpresentation för media och aktiemarknad. Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef...
2022-10-17 10:10 Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2023 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Optional
Valberedningen inför bolagets årsstämma 2023 har sammankallats i enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021. Valberedningen består av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt...
2022-09-08 13:00 Net Insight omorganiserar och förstärker ledningsgruppen Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Stockholm – Net Insight accelererar utvecklingstakten inom media och fortsätter även den offensiva satsningen inom 5G synk. Bolaget stärker ledningsgruppen, konsoliderar R&D och tillsätter en ny CTO-grupp som ska fokusera...
2022-08-31 18:00 Minskning av aktiekapitalet i Net Insight AB och flaggning avseende innehav av egna aktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Optional
Den 31 augusti 2022 verkställdes en minskning av aktiekapitalet i Net Insight AB genom indragning av 21 175 000 B-aktier som fanns i bolagets egna förvar. Bolagets nya innehav av egna aktier uppgår till 4 080 000 B-aktier, vilket motsvarar...
2022-07-20 07:30 Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Optional
Strategisk order inom 5G-synkronisering ”Positiv trend för vår molnlösning Nimbra Edge med två nya affärer och utökat användande hos befintliga kunder.” Den stabila efterfrågan vi såg i början...
2022-07-20 07:30 Net Insight utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Återköp Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Optional
Styrelsen i Net Insight AB har beslutat att utnyttja det återköpsmandat som gavs på årsstämman den 13 maj 2022 och påbörja ett program för återköp av egna aktier. Återköpsprogrammet kommer...

Behöver du smartare sätt att gå vidare?

Gör dig redo att börja.