Valberedning

Valberedningen inför bolagets årsstämma 2024 har sammankallats.

I enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2023 består valberedningen av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023, och styrelsens ordförande.

Valberedningen består av:

Stina Barchan, utsedd av Briban Invest AB

Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken fonder

Jeffrey Meyers, utsedd av Cobia Capital Funds

Gunilla Fransson, styrelseordförande

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta genom e-post till valbredningen@netinsight.net eller per brev till Valberedningen, Net Insight AB, Box 1200, SE-171 23 Solna senast 1 februari 2024.

För mer information, kontakta:
Rickard Dahlgren, chefsjurist, valberedningens sekreterare, 08-685 04 00, rickard.dahlgren@netinsight.net

Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, 08-685 04 00, gunilla.fransson@netinsight.net