Valberedning

Valberedningen inför bolagets årsstämma 2024 har sammankallats.

I enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2023 består valberedningen av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023, och styrelsens ordförande.

Valberedningen består av:

  • Stina Barchan, utsedd av Briban Invest AB
  • Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken fonder
  • Peter Sjögren, utsedd av Edgar Sesemann
  • Gunilla Fransson, styrelseordförande

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta genom e-post till valbredningen@netinsight.net eller per brev till Valberedningen, Net Insight AB, Box 1200, SE-171 23 Solna senast 1 februari 2024.

För mer information, kontakta:
Rickard Dahlgren, chefsjurist, valberedningens sekreterare, 08-685 04 00, rickard.dahlgren@netinsight.net

Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, 08-685 04 00, gunilla.fransson@netinsight.net