Valberedning

Valberedningen inför bolagets årsstämma 2023 har sammankallats i enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021.

Valberedningen består av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022, och styrelsens ordförande.

Valberedningen består av:

  • Jan Barchan, utsedd av Briban Invest AB
  • Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken fonder
  • Andreas Larsson, utsedd av Successway AB
  • Gunilla Fransson, styrelseordförande

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta senast den 10 mars 2023 till en av dess ledamöter eller skriva till valberedningens sekreterare:

Rickard Dahlgren, Net Insight AB, Box 1200, SE-171 23 Solna, e-post: valberedningen@netinsight.net

Valberedningsinstruktion 2021