Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021 i enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022 publicerades den 4 oktober 2021

Valberedningen består av representanter från tre av de största aktieägarna i bolaget tillsammans med styrelsens ordförande.

Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Jan Barchan (ordförande), utsedd av Briban Invest AB
  • Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder
  • Lars Gauffin
  • Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB