Kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *