Förändring av nettoomsättning i jämförbara valutor

Relationen mellan periodens nettoomsättning, exklusive övriga intäkter, omräknad med jämförelseperiodens valutakurser och jämförelseperiodens motsvarande omsättning. Övriga intäkter består i allt väsentligt av valutakursdifferenser i kundfordringar och effekten av valutasäkringen av dessa.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *