Förändring i eget kapital

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings-
reserv
Ansamlade förluster Totalt eget
kapital
2021-01-01 15,597 11,92,727 -267 -5,15,441 6,92,616
Totalresultat för perioden 202 -15,968 -15,766
2022-09-30 15,597 11,92,727 -65 -5,31,409 6,76,850
2022-01-01 15,597 11,92,727 183 -5,61,979 6,46,528
Överföring av kvotvärde vid indragning av återköpta aktier -847 847
Återköp av egna aktier -74,824 -74,824
Emission av teckningsoptioner 1,457 1,457
Totalresultat för perioden 1,706 44,145 45,851
2022-09-30 14,750 11,92,727 1,889 -5,90,354 6,19,012
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *