Finansiell information

FINANSIELL INFORMATION

MSEK (om inte definierat på annat sätt) Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Okt 2021 – Sep 2022 Jan-Dec 2021
Resultat kvarvarande verksamhet
Nettoomsättning 130.3 100.8 350.1 272.8 458.0 380.7
Bruttoresultat 85.1 60.5 220.1 163.3 285.2 228.4
Rörelsekostnader 57.1 48.5 172.5 149.2 232.5 209.1
Totala utvecklingsutgifter 31.5 22.6 101.4 77.0 133.8 109.4
EBITDA 43.8 26.3 93.9 67.3 111.2 84.5
EBITDA-2 24.6 15.2 31.0 28.3 30.8 28.1
Rörelseresultat 27.3 11.8 47.3 23.5 50.6 26.8
Resultat före skatt 31.6 12.7 56.1 24.9 59.9 28.7
Periodens resultat 24.2 10.1 44.1 21.0 47.0 23.8
Finansiell ställning och kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet
Likvida medel 294.5 339.6 294.5 339.6 294.5 354.9
Rörelsekapital 96.2 79.7 72.0 75.4 75.6 73.1
Totalt kassaflöde -36.0 25.1 -61.0 55.9 -45.8 71.0
Aktien
Utdelning per aktie, SEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resultat per aktie, före utspädning kvarvarande verksamhet, SEK 0.07 0.03 0.12 0.05 0.13 0.06
Resultat per aktie, efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK 0.07 0.03 0.12 0.05 0.13 0.06
Resultat per aktie, före utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK 0.07 0.03 0.12 -0.04 0.13 -0.03
Resultat per aktie, efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK 0.07 0.03 0.12 -0.04 0.13 -0.03
Kassaflöde per aktie, före utspädning, SEK -0.10 0.07 -0.17 0.15 -0.12 0.19
Kassaflöde per aktie, efter utspädning, SEK -0.10 0.06 -0.16 0.15 -0.12 0.18
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 1.69 1.77 1.67 1.77 1.67 1.69
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 1.68 1.75 1.66 1.76 1.66 1.68
Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental 3,65,605 3,82,758 3,69,582 3,82,758 3,72,446 3,82,162
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental 3,69,538 3,85,813 3,73,076 3,84,509 3,75,852 3,84,174
Antal utestående aktier vid periodens utgång, före utspädning, tusental 3,61,048 3,82,758 3,61,048 3,82,758 3,61,048 3,77,308
Antal utestående aktier vid periodens utgång, efter utspädning, tusental 3,65,858 3,85,813 3,65,858 3,85,813 3,65,858 3,80,363
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5.51 3.53 5.51 3.53 5.51 6.62
Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet
Anställda och konsulter under perioden 178 154 174 152 171 154
Nyckeltal kvarvarande verksamhet
Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 29.2% 30.6% 28.3% 13.0% 26.0% 14.6%
Bruttomarginal 65.3% 60.1% 62.9% 59.8% 62.3% 60.0%
Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 24.2% 22.4% 29.0% 28.2% 29.2% 28.7%
Rörelsemarginal 20.9% 11.7% 13.5% 8.6% 11.0% 7.0%
EBITDA-marginal 33.6% 26.1% 26.8% 24.7% 24.3% 22.2%
EBITDA-2-marginal 18.9% 15.1% 8.9% 10.4% 6.7% 7.4%
Nettomarginal 18.6% 10.0% 12.6% 7.7% 10.3% 6.3%
Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet
Avkastning på sysselsatt kapital 7.5% 0.9% 7.4% 0.9% 7.3% 3.9%
Soliditet 74.8% 83.8% 74.8% 83.8% 74.8% 78.0%
Avkastning på eget kapital 7.4% -3.4% 7.4% -3.4% 7.4% -2.0%
För definitioner och avstämningar, se sidorna 17-21 i delårsrapport januari-september 2022.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *