2024

Årsstämma 2024

Årsstämman kommer att hållas den 7 maj 2024 kl. 10:00 på Net Insights kontor, Smidesvägen 7 i Solna Business Park.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till styrelsen kan göra detta genom e-post till agm@netinsight.net  eller per brev till Årsstämma, Net Insight AB, Box 1200, SE-171 23 Solna senast 19 mars 2024.

Valberedningen inför bolagets årsstämma 2024 har sammankallats.

I enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2023 består valberedningen av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023, och styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning inför bolagets årsstämma 2024 har ändrats efter att en representerad aktieägare valt att frånträda arbetet.

Valberedningen består av:

  • Stina Barchan, utsedd av Briban Invest AB
  • Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken fonder
  • Peter Sjögren, utsedd av Edgar Sesemann
  • Gunilla Fransson, styrelseordförande