2023

Valberedning inför årsstämma 2023

Valberedningen inför bolagets årsstämma 2023 har sammankallats i enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021.