2017

Årsstämman i Net Insight AB (publ) ägde rum den 9 maj 2017. Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Till stämmans ordförande valdes Lars Berg. Årsstämman beslutade bland annat om:

  • Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
  • Antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter med en suppleant. Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson, Jan Barchan och Charlotta Falvin omvaldes som styrelseledamöter och Stina Barchan nyvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Lars Berg omvaldes som styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB nyvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen
  • Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
  • Beslut om utfärdande av syntetiska optioner
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Styrelse Valberedning

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *